Portfolio
Superbohater w akcji
BZ WBK
Na potrzeby kampanii wewnętrznej banku BZ WBK przygotowaliśmy ambient dla pracowników głównych oddziałów w Polsce banku.

Ambient był elementem komunikacji wewnętrznej projektu szkoleniowego i miał na celu wzbudzenie zainteresowania wśród grupy docelowej zróżnicowanej wiekowo – w większości kobiety.

Zdecydowanie efekt został osiągnięty, pracownicy nie dość że zostali zaskoczeni, to jeszcze przy tym sama forma pozytywnie nastawiła do proponowanych działań firmy.

Zlecenie realizowane dla Tomorrow Sp.zo.o. Agencja Mrufka Grupa IMC odpowiadała na adaptację koncepcji i opracowanie scenariusza, wykonanie oraz realizację filmu, który stanowił na dalszym etapie teaser dla pozostałych pracowników banku.