Portfolio
Nowa Psychologia
Projekt identyfikacji Stowarzyszenia Nowa Psychologia, w skład którego wchodzą wybitni coach'e, psycholodzy i psychoterapeuci.